Bilgi güçtür, paylaştıkça büyür...
BASAK KÖYÜ
İLİMDEN GİDİLMEYEN YOLUN SONU KARANLIKTIR.H.BEKTAŞİ VELİ

BASAK KÜLTÜRÜ

                                 

                        
                                  

                              
 KÜLTÜR NEDİR

Kültür:İnsan toplumuna özgü bilgi, inanç ve davranışlar büyünü ile bu bütünün parçası olan maddi nesneler.Toplumsal yaşamın dil, düşünce, gelenek, işaret sistemleri, kurumlar, yasalar, aletler, teknikler, sanat yapıtları gibi her türlü maddi ve tinsel ürününü kapsamına alır.
Kültür: İnsanoğlunun biyolojik olarak değil de sosyal olarak kuşaktan kuşağa aktardığı maddi ve maddi olmayan ürünler bütünü.Eşanlamlısı “ekin”.

Günlük dilde “kültürlü olmak” bilgili, görgülü, incelikli olmak anlamına gelir.Kültürlü kişi uygarlığın nimetlerinden bilinçli olarak yararlanan, eğitimli kişidir.

Kültür terimini günümüzdeki anlamına yakın bir şekilde ilk kez 17. yüzyılda Samuel von Pufendorf kullanmıştır.Ona göre kültür doğaya karşıt olan ve belli bir toplumsal bağlam içinde ortaya çıkan tüm insan eserleridir.

Alman filozof Immanuel Kant kültürü insanın mantıksal özünden dolayı özgürce hayata geçirebileceği amaçların, ideallerin tümü olarak tanımlamıştır.

Bir başka Alman filozof Herder kültürü bir ulusun, bir halk ya da topluluğun yaşam tarzı olarak yorumlamıştır.

Kültürü tanımlamaya çabalayanlardan bir diğeri de antropolojinin kurucularından Edward Burnett Taylor olmuştur.Ona göre kültür “bilgilerden, inançlardan, sanattan, ahlaktan ve insanın toplumda yaşayan bir varlık olması nedeniyle edindiği bütün öbür yetenekler ve alışkanlıklardan oluşan karmaşık bir bütün” dür.
    

KÖY SOFRASI (kömbe)

GELİN GÖTÜRME

BAKRAÇ
  
Teneke yayık


GAZ LAMBASI


DİBEK
SARAT


GAZ OCAĞI


TABDIRMACAK


                   
SOKU TAŞI
               
               

                                               İĞ
                    

                                        YÜN TARAĞI
                     

                                        HÖBEK


                   

             
 
               

                

                

               

                     


                  

                                    SEMAH EKİBİ
                     

                                  HÜSEYİN ASLAN--SEMAH EKİBİ
                    
                                     KOÇ SALIMI
                     


                   
          GAZİ HOCAMIZ  VE HER ZAMANKİ GİBİ KÖYÜMÜZE HİZMET YAPARKEN

              
    KATMER PİŞTİ

               
                                                 www.basakli.de
   PEKMEZ KAYNADI
,