Bilgi güçtür, paylaştıkça büyür...
BASAK KÖYÜ
İLİMDEN GİDİLMEYEN YOLUN SONU KARANLIKTIR.H.BEKTAŞİ VELİ

BASAK LAKAPLARI              BASAK KÖYÜNDE KULLANILAN KİŞİ VE   KABİLE LAKAPLARI

      

 

CİKVELİLER
ÇATALLAR

Balolar
Gadılar
Mehirler
Hamışlar
 Diköğlar
 Celepler
 Teyfikler
Galimler
 Kedi Bektaşlar
Papaklar
Tıholar
 Deli Hacılar
 Bozolar
 Karaoğlanlar
 Dumanlar
Çolak Memetler
 Cik Veliler
 Aşıtlar
 Çil Aliler
 Kasım ağalar
 Haydar ağalar
 Seyit ağalar
 İnimler
 Ciciler
 Minöğler
İstiler
 Kenişler
 Abdullar
Oşkişler
Çomaklar

tıstanlar
dillöğler
çetöğ
çavuş
mana
dilikhacı
kediler
sıçanlar
haşhaşlar
abdıllar
gözüğöğ
çullu
seyitler
patır
mistöğ
kethoda
fakhı
şimdilik bu kadar

Kel Caferler
Karaahmetler
Beygir Cafer

Çilveliler
Abbasagalar
Esiriler
Hafızlar
Kalenderler
ismalagalar
Hallagalar
AyrıcA
CicilerCafaragalar
Dikkögler
Karadedeler


19 lar (veli abi alınmasın)
Abbasagalar
Abbaslar
abdillar
Abdullar
alibiddöğ
allen
Asitlar
aynılı
Baloğlar
bayoğ
Beddöğler
Beygir Cafer
bidöğ
bıllız
Bitliler
Boynik Huseyin
bozmehmet
Bozolar
Çakmakcilar
Çatallar
Çavus
Celepler
Çemisog
Çetög
Ciciler
CicilerCafaragalar
Cik Veliler
Çil Aliler
Çilveliler
Çitil veliler,
Çolak Memetler
Çomaklar
çopcu
Çullu
dana memet
Deli Hacilar
deli hasan
Dellog
dikkulak
Dikögler
Dilikhaci
Dillögler
Dumanlar
Esiriler
Fakhi
fışkırlar
Fücürler
Gadilar
Galimler
gazali
Gözügög
Gülögler
Hafizlar
Hallagalar
Hamislar
Hashaslar
Haydar agalar
hıdoğlar
Inimler
ismalagalar
Istiler
Kalenderler
kaleyçi
Karaahmetler
Karadedeler
karamustafa
Karaoglanlar
Kasim agalar
Kedi Bektaslar
Kediler
Kel Caferler
Kel Sadıklar
kelle
Kenisler
kerim
Kethoda
Kıyık
Kolog
Kör cümeyeler
körali
körkız
körmistik
körmustafa
köryakup
köseler
Küflü

kurancı
Loglog,
Mamikler
Mana
Mehirler
Minögler
Mistöğ
Obuzog
Oskisler
Papaklar
paşoğ
Patir
Sari haci
sarızeynep
sersemler
Seyit agalar
Seyitler
Siçanlar
tamiş
Teyfikler
Tiholar
tımoğ
Tistanlar
tozlular
uzunveli
yonuzlar

çitil veliler,
obuzog
abbaslar
loglog,
Boynik Huseyin

tımoğ
deli hasan
tamiş
hıdoğlar
sarızeynep
alibiddöğ
köseler
çopcu
dana memet

yonuzlar
körkız
uzunveli
bıllız
aynılı

kelle
köryakup
körmistik
gazali
fışkırlar
körali
sersemler
bayoğ
kaleyçi
allen
tozlular
19 lar (veli abi alınmasın)
paşoğ
kerim
karamustafa
bidöğ
bozmehmet
dikkulak

körmustafa
kurancı

Dangili
Kavunlar
Mazilikler
Mamarlar
Mistelögler

şıldır
vartan
şarapcı
oğlum cafer
zırdat
cullu
kedinin hacısı

ırhoğ
veloğ
jartin cuma
mincirik
maqmik hasan
faroğ
mamoğ

sofuhacı
yarım kilög
enik hacı

Abbasagalar
Abbaslar
abdillar
Abdullar
alibiddöğ
allen
Asitlar
aynılı
Baloğlar
bayoğ
Beddöğler
Beygir Cafer
bidöğ
bıllız
Bitliler
Boynik Huseyin
bozmehmet
Bozolar
Çakmakcilar
Çatallar
Çavus
çekiç
Celepler
Çemisog
Çetög
Ciciler
CicilerCafaragalar
Cik Veliler
Çil Aliler
Çilveliler
Çitil veliler,
Çolak Memetler
Çomaklar
çopcu
Çullu
dana memet Lacher
Dangili
Deli Hacilar
deli hasan
Dellog
dikkulak
Dikögler
Dilikhaci
Dillögler
Dumanlar
enik hacı
Esiriler
Fakhi
faroğ
fışkırlar
Fücürler
Gadilar
Galimler
gazali
Gözügög
Gülögler
Hafizlar
Hallagalar
Hamislar
Hashaslar
Haydar agalar
hıdoğlar
hıdoğlar
Inimler
ırhoğ
ismalagalar
Istiler
jartin cuma
Kalenderler
kaleyçi
Karaahmetler
Karadedeler
karamustafa
Karaoglanlar
Kasim agalar
Kavunlar
Kedi Bektaslar
Kediler
kedinin hacısı
Kel Caferler
Kel Sadıklar
kelle
Kendirli
Kenisler
Kepli
kerim
Kethoda
Kıyık
Kolog
Kör cümeyeler
körali
körkız
körmistik
körmustafa
köryakup
köseler
Köslü
Küflü
künüs
kurancı
Loglog,
Mamarlar
Mamikler
mamoğ
Mana
mamik hasan
Mazilikler
Mehirler
mincirik
Minögler
Mistelögler
Mistöğ
Obuzog
oğlum cafer
Oskisler
Papaklar
paşoğ
Patir
şarapcı
Sari haci
sarızeynep
sersemler
Seyit agalar
Seyitler
Siçanlar
şırdır
sofuhacı
tamiş
tamiş
Teyfikler
Tiholar
tımoğ
tımoğ
Tistanlar
tozlular
uzunveli
vartan
veloğ
yarım kilög
yonuzlar
zırdat

Dingiller
Kulaklar
Sütcüler
Yağcılar
Hıbilikler
Ceynöğler
Gıllılar
Alloşlar
Kenöğler
Çıtılar
Kadılar
Abuloğlar
Cavatlar

Kadirler
Kör halöğler
Dızoğlar
İböğler
Karafındıklar
Dinosorlar
izöğler
Dızoğlar
idiler

Karanın Haydarı

Karanın Mustafası

Madenci

şaşoğ
bıılz
efe
pili
celep hasan

....Kölöğ yusubu
....dandoş
....Hacoğ
....İsmik
....Garnı garanığ memmedalisi
....Aba sadık
....Ğöçer memmed
....Bed ali
....Keniciğ yusubu
....Dangılı
....Guru irbaham
....Betdöğ
....Toni

Aba sadık
Abbasagalar
Abbaslar
Abdullar
Abuloğlar
alibiddöğ
allen
Alloşlar
Asitlar
aynılı
Baloğlar
bayoğ
Bed ali
Beddöğler
Betdöğ
Beygir Cafer
bidöğ
bıllız
Bitliler
Boynik Huseyin
bozmehmet
Bozolar
Çakmakcilar
Çatallar
Cavatlar
Çavus
çekiç
celep hasan
Celepler
Çemisog
Çetög
Ceynöğler
Ciciler
CicilerCafaragalar
Cik Veliler
Çil Aliler
Çilveliler
Çitil veliler,
Çıtılar
Çolak Memetler
Çomaklar
çopcu
Çullu
dana memet Lacher
dandoş
Dangili
Deli Hacilar
deli hasan
Dellog
dikkulak
Dikögler
Dilikhaci
Dillögler
Dingiller
Dinosorlar
Dızoğlar
Dumanlar
efe
enik hacı
Esiriler
Fakhi
faroğ
fışkırlar
Fücürler
Gadilar
Galimler
Garnı garanığ memmedalisi
Garoğ (ibrahim kaya-malatya)
gazali
Gıllılar
Ğöçer memmed
Gögöğler
Gözügög
Gülögler
Guru irbaham
Hacoğ
Hafizlar
Hallagalar
Hamislar
Hashaslar
Haydar agalar
Hıbilikler
hıdoğlar
hıroğ
Hüsülüler
İböğler
idiler
Inimler
ırhoğ
ismalagalar
İsmik
Istiler
izöğler
jartin cuma
Kadılar
Kadirler
Kalenderler
kaleyçi
Karaahmetler
Karabaş
Karadedeler
Karafındıklar
KARALAR
karamustafa
Karaoglanlar
Kasim agalar
Kavunlar
Kedi Bektaslar
Kediler
kedinin hacısı
Kel Caferler
Kel Cennet
Kel Sadıklar
kelle
Kendirli
Keniciğ yusubu
Kenisler
Kenöğler
Kepli
kerim
Kethoda
Killifler
Kıyık
Kolog
Kölöğ yusubu
Kör cümeyeler
Kör halöğler
körali
körkız
körmistik
körmustafa
köryakup
köseler
Köslü
Küflü
Kulaklar
künüs
kurancı
Lallikler
Loglog,
madenci
Mamarlar
mamik hasan
Mamikler
mamoğ
Mana
Mazilikler
Mehirler
mincirik
Minögler
Mistelögler
Mistöğ
Obuzog
oğlum cafer
ondokuz
Oskisler
Papaklar
paşoğ
Patir
pili
şarapcı
Sari haci
sarızeynep
şaşoğ
sersemler
Seyit agalar
Seyitler
Siçanlar
şırdır
sofuhacı
Sütcüler
tamiş
Teyfikler
Tiholar
tımoğ
Tistanlar
Toni
topaloğlanlar
tozlular
uzunveli
vartan
veloğ
Yağcılar
yarım kilög
yonuzlar
zırdat

cümbülüler
çıttoğlar
tokatlılar

Çömezler

baloglar
köslü
hıdoglar
gıyıklar
fücürler
fakılar
garnıgara
yaguplar
çavuşlar
deli hasanlar
zalımlar (yetigin sadıgı)
aba sadık
kışoglagı
köseler
manalar
abuloglar
kalenderler
hacog
kurular
dükkancı hacı
inimler
enik hacı
kara ali
teyfikler
çullu
kepli
adanalı
uzun veli
safular
mamuk cümeyeler
cümbülü
boz memmetler
tıstanlar
hıdoglar
bekçi halil
çitil veliler
sulu memmet
eski muhtarlar
bozoglar
dinisor
bettög
kel haydarlar
ırhoglar
kavunlar
çakmakcılar
çartin cümeye
aşıtlar
abulog
kalenderler
çatallar
idiler
izogler
galeyçiler
beygir cafar
haşhaşlar
sarı hacılar
yarım kiloler
sarapçı
tımoglar
çitil veliler
sersemler
minögler
logloglar
sarı hacılar
mıdılar
sersemler
paşog
kenişler
kethodalar
tamişler
dingiller
dikkulak
dişlegler
istiler
dızog
dellog
çetog
aynılılar
patırlar
bılızlar
efe
cavatlar
celepler

hıdog
sarapci ali
kiyiklar
satog
bozog
yarim kilög
boz mehmet
kenisler
abdullar
madenci
yetik
yelegin müstögü
sütcüler
sersemler
loglog
köseler
keklik
kuranci haci

Deli ahmet
tahta veli
Misik
Ğidikli
Alloş
sarı yusup
kızıl halil
Aşiret
copcu
gopuk
kelle
göçer
buçuk
Yarım kilo
Altın
Kel haydar
koca kazım
gözü iri
kibik
osduraklı
esiri
gaz ali
cücük
ditdor
arap

gırgılar
gır veli
güçük hüeyin
haral
fatiş (annem
)

CULLU FATEY
CINGILLI
DELİ MERCEN
SİGEKLİ
GÜCCEY
BADE
FİREKLİ
BOŞVER
AYAKLI GAZETE
CIRTIM
KINALI
AGZI EGRİ
KIZIL BAŞ

cimendog
güro
kiz ali
cil ahmet
kel ismail
hasan aga
gögü
güdüler
kara hasan
mustoglar
ceto
allahverdiler
gamo
cebis
teke
gidik

kenögler
dilikhacı
sersemler
fışgırlar
kulaklar
cologlanlar
abulog
tıstan
hallögler
teyfikler
lüleler
oşkişler

mınzıro
mayalar

Hastikler
topallar
iboş
mıllalar
çömezler
karalar
mercimek
bityeniği
aşiret
pili
musa keröğ
gözü iri
tüylü
mıncirik
kavunlar
hası
cümbülü
palavar
Bacöğ
dinisor

loğaliler
kendirli
bitlil
köslü
sofu

yarımkiloğ
tıhoğ
hamçebiş
obuzoğ
papak
böcük
kuru
topalgüvercin
tenekeli
boynik (babam)
hafız (amcam)
motor
dede
paşa
misdelöğ
teke
göcü
gurbak